Naar de hoofdinhoud

Het idee achter het ProductSysteem.

Koch-Chemie is een systeemaanbieder met perfect op elkaar afgestemde producten. Ons ProductSysteem groepeert en sorteert ons portfolio van chemische producten. Het ontwerp van het systeem is gebaseerd op het periodiek systeem der elementen en benadrukt daarmee de kern van het bedrijf: chemie. Het periodiek systeem vertegenwoordigt alle bekende chemische elementen, zodat het dient als een uitgebreid systeem dat meerlagige informatie overbrengt. Dit is precies wat ons ProductSysteem ook nastreeft.

10 kleuren voor 10 productgroepen.

Alle chemische producten zijn ingedeeld in één van de tien productgroepen. De productgroepen beschrijven de toepassingsgebieden van onze chemie. Elke productgroep heeft zijn eigen kleurcode voor snelle oriëntatie en om verwarring te voorkomen. Deze code staat ook op het productlabel. Wie al enige tijd vertrouwd is met ons ProductSysteem, kan tijdens het werk snel de afzonderlijke producten toewijzen of selecteren.

Alkalische reinigers

Geuren

Zuurreinigers en
velgenreinigers

Interieur van leer
en kunststof

Oplosmiddelen

Drogers en
conserveermiddelen

Shampoos

Glas, oppervlakken
en proceswater

Lakbehandeling

Rubber en
kunststoffen buiten

Meer dan afkortingen en cijfers.

Elke productnaam krijgt een afkorting toegewezen, die wordt weergegeven in het ProductSysteem. In combinatie met de kleurcodes zorgt het voor een gemakkelijke en snelle oriëntatie tijdens het werken. De afzonderlijke elementen of afkortingen verschijnen niet alleen op de verpakking, maar ook in andere media en zijn een ander kenmerk van onze Koch-Chemie-taal. Net als bij het periodiek systeem zijn de elementen voorzien van aanvullende informatie die verdere kerneigenschappen van het product beschrijft.

Het superscript met de verwijzing naar de ph-waarde wordt gebruikt voor het snel classificeren van een product, vooral bij onze reinigers. Op het gebied van verfbehandeling worden onze producten aangevuld met andere informatie. De subscripten 01, 02 etc. zijn de versienummers van de poetsmiddelen en verzegelingsproducten. Ze zijn opeenvolgend en chronologisch. Het superscript geeft de mate van abrasiviteit van een product aan, het subscript geeft de glansgraad aan. Alleen al deze informatie in het ProductSystem maakt veel producteigenschappen duidelijk en maakt het mogelijk producten gemakkelijk met elkaar te vergelijken.