Naar de hoofdinhoud

Hoogste kwaliteit en milieubescherming.

Als systeemaanbieder streeft Koch-Chemie het doel na om zijn klanten de hoogste kwaliteit, innovaties en gecoördineerde diensten te bieden. Daarbij zorgt het bedrijf er altijd voor dat het handelt in overeenstemming met de regelgevende, politieke en ecologische vereisten. Koch-Chemie zet zich ook in voor deze hoge kwaliteits-, milieu- en sociale normen via verschillende managementsystemen.

Duurzaam beheer voor de toekomst

Het milieumanagementsysteem van Koch-Chemie is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001:2015. Bij de productie van de verschillende was- en verzorgingsproducten gebruiken we surfactanten uit hernieuwbare grondstoffen. Bovendien zijn alle gebruikte oppervlakte-actieve stoffen en complexvormers gemakkelijk biologisch afbreekbaar - zelfs buiten de strenge wettelijke vereisten. Bij formuleringen en productie laat Koch-Chemie af met twijfelachtige ingrediënten zoals gehalogeneerde koolwaterstoffen, EDTA en APEO.

Bewuste milieubescherming.

Bewuste milieubescherming, strikte naleving van wet- en regelgeving en een compleet kwaliteits- en milieumanagementsysteem zorgen voor een constante topkwaliteit met het hoogste niveau van arbeidsveiligheid. Als producent weet Koch-Chemie 100% hoe de verschillende producten zijn samengesteld. Voor de chemicaliënfabrikant omvatten de diensten ook het verzekeren dat alle klanten en partners de nodige documenten hebben voor arbeidsveiligheid en milieubescherming. Wij bieden zinvolle en correcte bedieningsinstructies, veiligheidsinformatiebladen en ongevallenfolders. De consequente implementatie van de kwaliteits- en milieumanagementsystemen DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001 is een voorwaarde voor wereldwijde goedkeuringen van fabrikanten.

In de geest van voortdurende verbetering, ontwikkelt het bedrijf voortdurend het geïntegreerde beheersysteem. Voor succesvol en doelgericht werken is het essentieel dat alle medewerkers op elk moment gemakkelijk en transparant toegang hebben tot dit systeem. Dit is de enige manier waarop de organisatie zich kan aanpassen aan de dynamische eisen van de markt en het bedrijf, terwijl de productkwaliteit altijd gewaarborgd blijft.