Til hovedinnhold

Høyeste kvalitet og miljøforpliktelse.

Som systemleverandør forfølger Koch-Chemie sitt mål om å tilby sine kunder høyeste kvalitet, innovasjoner og koordinerte tjenester. Ved å gjøre dette, sørger selskapet alltid for at det opererer i harmoni med regelverk, politiske og økologiske krav. Koch-Chemie er også forpliktet til disse høykvalitets miljømessige og sosiale standardene gjennom forskjellige styringssystemer.

Bærekraftig ledelse for fremtiden

Miljøstyringssystemet til Koch-Chemie blir sertifisert i henhold til DIN EN ISO 14001:2015. Vi bruker overflateaktive stoffer fra fornybare råvarer i produksjonen av de forskjellige vaske- og pleieproduktene. Videre er alle overflateaktive stoffer og kompleksdannere som brukes, lett biologisk nedbrytbare – til og med ut over de strenge lovkravene. I formuleringer og produksjon avvikler Koch-Chemie bruken av tvilsomme ingredienser som halogenerte hydrokarboner, EDTA og APEO.

Samvittighetsfull miljøbeskyttelse.

Bevisst miljøvern, streng overholdelse av lover og forskrifter og et komplett kvalitets- og miljøledelsessystem sørger for jevn toppkvalitet med høyeste nivå av arbeidssikkerhet. Som produsent har Koch-Chemie 100% kontroll på hvordan de forskjellige produktene er sammensatt. For kjemikalieprodusenter omfatter tjenestene også å sikre at alle kunder og partnere har den nødvendige dokumentasjonen for arbeidssikkerhet og miljøvern. Vi leverer meningsfylte og korrekte bruksanvisninger, sikkerhetsdatablad og ulykkesfoldere. Den konsekvente implementeringen av kvalitets- og miljøledelsessystemene DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 14001 er forutsetningen for verdensomspennende produsentgodkjenninger.

Under et motto for konstant forbedring utvikler selskapet kontinuerlig det integrerte styringssystemet. For vellykket, målrettet arbeid er det viktig at alle ansatte når som helst får tilgang til dette systemet på en enkel og transparent måte. Dette er den eneste måten organisasjonen kan tilpasse seg de dynamiske kravene i markedet og selskapets egne krav, og samtidig sikre produktkvaliteten.