Til hovedinnhold

Arbeide hos
Koch-Chemie.

Koch-Chemie GmbH er et internasjonalt aktivt selskap basert i byen Unna i Tyskland, som har vært i virksomhet i over 50 år. Vi er en av de ledende utviklerne og leverandørene av rengjørings- og pleieprodukter for bilklargjøring, bilvaskekjemi, industri og verksteder. Vi skiller os ut fra mengden gjennom Innovative produkt- og tjenesteløsninger, verdensomspennende godkjenninger fra ledende bilprodusenter og en sterk vekst.

Finn ut mer om oss som arbeidsgiver

Bli en del av vårt team.

Du søker utfordringer, vi søker ressurser – kanskje finner vi hverandre hos Koch-Chemie.

Til Ledige stillinger

Perfeksjon og oppmerksomhet på detaljer.

Bare de som vet hvor de skal gå, kan velge den riktige veien. Dette er årsaken til at Koch-Chemie har manifestert klart og tydelig hva som er firmaets mål, og formålet med det daglige arbeidet. Dette er hvordan Koch-Chemie-teamet oppnår resultater sammen, igjen og igjen: Excellence for Experts.

Visjon, motto og verdier

En trygg start på yrkeslivet.

Koch-Chemie er en opplæringsbedrift for kommersielle og industrielle lærlinger. Det er viktig for oss at alle lærlinger og praktikanter føler seg godt ivaretatt og trygge med oss fra første dag. Du kan stole på en strukturert opplæring av høy kvalitet i et familielignende miljø hos oss.

Mer om lærlingekontrakter

Våre verdier
som grunnlag.

Akkurat som vi innretter våre daglige aktiviteter med vår visjon og oppgave, har vi definert verdier og prinsipper for fremtreden hos Koch-Chemie. Verdier holder samfunnet vårt knyttet sammen. De har en direkte innvirkning på vår daglige samhandling, og danner et rammeverk som gir orientering og sikkerhet selv i våre raskt skiftende tid og et stadig mer komplekst globalt miljø. Disse verdiene bestemmer derfor vår opptreden overfor hverandre og med våre interessenter. De er fast forankret i bedriftskulturen vår, og sørger for klarhet og engasjement i vårt daglige arbeid. På denne måten arbeider alle Koch-Chemie-ansatte sammen i en felles retning.