Til hovedinnhold

Omrørt, oppfylt,
sendt.

Koch-Chemie er en av de få leverandørene i vår industri som forsker, utvikler, produserer og selger egne produkter. På bedriftens anlegg i Unna blandes de forskjellige formlene for rengjørings- og pleieproduktene i tankene, tappes på flaske og lagres eller sendes til våre kunder over hele verden.

Omrørt.

På grunn av selskapets kontinuerlige vekst utvides produksjons- og lagringsanlegg stadig med nye systemer og plass. Fyllingen av små og store containere og merkingen av de enkelte produktene er helautomatisert. Det godt innøvde og høyt profesjonelle teamet i vår produksjon så vel som i vårt lager sørger for at den konstante Koch-Chemie-kvaliteten alltid er tilstede.

Oppfylt.

Bevisst miljøvern, streng overholdelse av lover og forskrifter så vel som et komplett system for kvalitets- og miljøledelses sørger for ensartet toppkvalitet med høyeste nivå av arbeidssikkerhet. Som produsent har vi 100% kontroll på hvordan de forskjellige produktene er sammensatt. Koch-Chemie gir derfor sine kunder de nødvendige meningsfylte og korrekte bruksanvisningene, sikkerhetsdatabladene og ulykkesfoldere. Den konsekvente implementeringen av kvalitets- og miljøledelsessystemene DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 14001 er forutsetningen for verdensomspennende produsentgodkjenninger.

Sendt.

Under et motto for konstant forbedring utvikler selskapet kontinuerlig det integrerte styringssystemet. For vellykket, målrettet arbeid er det viktig at alle ansatte når som helst får tilgang til dette systemet på en enkel og transparent måte. Dette er den eneste måten organisasjonen kan tilpasse seg de dynamiske kravene i markedet og selskapets egne krav, og samtidig sikre produktkvaliteten.