K hlavnímu obsahu

Namíchat, naplnit,
odeslat.

Koch-Chemie je ve svém oboru jedním z mála podniků, který provádí samostatně výzkum, výrobu a prodej. V sídle firmy ve městě Unna se v nádržích míchají a plní různé receptury čisticích a ochranných přípravků, které se následně uskladní, aby se poté odesílaly zákazníkům po celém světě.

Namíchat.

Výrobní a skladové haly se v důsledku nepřetržitého růstu firmy neustále rozšiřují o nové systémy a plochy. Plnění malých i velkých nádob, stejně jako etiketování jednotlivých produktů probíhá plně automaticky. Sehraný a vysoce profesionální tým ve výrobě i ve skladu zajišťuje vždy konstantní kvalitu výrobků Koch-Chemie.

Naplnit.

Vědomá ochrana životního prostředí, přesné dodržování zákonů a předpisů, stejně jako celistvý systém řízení kvality a ochrany životního prostředí zaručují konstantní špičkovou kvalitu a současně maximální bezpečnost práce. Jako výrobce stoprocentně známe, co naše produkty obsahují. Koch-Chemie dodává nezbytně nutné jednoznačné a správné návody k používání, bezpečnostní listy a pokyny pro případ nehody. Důsledné uplatňování kvalitativních a environmentálních systémů řízení DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 je předpokladem celosvětových schválení výrobců.

Odeslat.

V souladu se strategií neustálého zlepšování rozvíjí společnost dále integrovaný systém řízení. Zásadní pro úspěšnou, cílenou práci je, aby každý zaměstnanec mohl kdykoli snadno a transparentně tento systém aplikovat. Pouze tak se dokáže organizace přizpůsobit dynamickým požadavkům trhu a firmy a přitom v každém okamžiku zaručit kvalitu produktu.