K hlavnímu obsahu

Z Unny
do světa.

Prodejní síť
pro odborníky.

Výsledkem německého původu společnosti Koch-Chemie je dobře vybudovaná prodejní síť s obchodními zástupci a regionálními obchodními manažery. Zákazníkům garantujeme intenzivní servisní služby po celém území Německa. Naši obchodní zástupci se průběžně účastní dalších školení a každý obchodní zástupce je mj. držitelem osvědčení o způsobilosti pro systémy odlučovačů podle DIN EN 858, část II, dříve DIN 1999/100.  Naši zaměstnanci poskytují fundované poradenství a servis v oblastech zásobování produkty a jejich aplikace, stejně jako v otázkách skladování, likvidace, environmentální analýzy a analýzy odpadní vody.

Na základě spolupráce s externím poskytovatelem služeb zajišťujeme ve sjednaných intervalech odvozu recyklační logistiku, takže je možné vracet prázdné nádoby. Pro nádoby jezdíme zpravidla každý čtvrtý týden. Individuální úprava odvozu je možná po domluvě se zákazníkem. V naléhavých případech přijedeme i dříve.

Navázat kontakt