K hlavnímu obsahu

Z Unny
do světa.

Prodejní síť
pro odborníky.

Výsledkem německého původu společnosti Koch-Chemie je dobře vybudovaná prodejní síť s obchodními zástupci a regionálními obchodními manažery. Zákazníkům garantujeme intenzivní servisní služby po celém území Německa. Naši obchodní zástupci se průběžně účastní dalších školení a každý obchodní zástupce je mj. držitelem osvědčení o způsobilosti pro systémy odlučovačů podle DIN EN 858, část II, dříve DIN 1999/100.  Naši zaměstnanci poskytují fundované poradenství a servis v oblastech zásobování produkty a jejich aplikace, stejně jako v otázkách skladování, likvidace, environmentální analýzy a analýzy odpadní vody.

Na základě spolupráce s externím poskytovatelem služeb zajišťujeme ve sjednaných intervalech odvozu recyklační logistiku, takže je možné vracet prázdné nádoby. Pro nádoby jezdíme zpravidla každý čtvrtý týden. Individuální úprava odvozu je možná po domluvě se zákazníkem. V naléhavých případech přijedeme i dříve.

Navázat kontakt

Powered by
Koch-Chemie
– PbyKCX

V posledních letech zažívá společnost Koch-Chemie na mezinárodním trhu intenzivní růst. Náš mezinárodní obchodní tým poskytuje po celém světě podporu prodejním partnerům, kteří distribuují naše produkty a služby ve svých regionech. Tato expanze vede k dalšímu rozvoji naší obchodní strategie za účelem zajištění dlouhodobého úspěchu našich distribučních partnerů.

Cílem je vybudovat, příp. dále rozvíjet prodejní strukturu partnera v návaznosti na úspěšnou strukturu domovského trhu v Německu. Tato struktura se přitom přizpůsobuje tržní podmínkám daného prodejního území. Uvedený princip nám umožňuje definovat skupiny, do nichž mohou partneři náležet. Partner, který bude implementovat naši prodejní strukturu KCX, se stane partnerem „Powered by KCX“.

Partner Powered by KCX splňuje následující podmínky:

 • plošné a spolehlivé zásobování všech skupin zákazníků v prodejní oblasti produkty Koch-Chemie a poskytování servisních služeb společnosti Koch-Chemie
 • Koch-Chemie je pro prodejní území exkluzivním partnerem
 • vysoká úroveň servisu prostřednictvím
  • podpory zákazníků na místě za pomoci exkluzivního prodejního týmu KCX
  • školení k produktům a aplikacím pro všechny skupiny zákazníků, ze všech tržních segmentů, prováděných exkluzivně aplikačními techniky KCX
  • školicích center vybavených v souladu se standardy KCX
 • úzký kontakt mezi společností Koch-Chemie a partnerem PByKCX za účelem koordinace prodejních strategií
 • marketingové aktivity online i offline s dodržením jednotného vizuálního stylu společnosti Koch-Chemie (Corporate Design) a s vlastní profesionální náplní přizpůsobenou cílové skupině
 • reprezentace společnosti Koch-Chemie na lokálních veletrzích

Všichni naši partneři PbyKCX najdou podmínky zvýrazněné na stránkách našich distributorů.