K hlavnímu obsahu

Naše hodnoty jako základ.

Tak jako se při své každodenní činnosti řídíme svou vizí a misí tak jsme pro společnost Koch-Chemie definovali hodnoty a zásady chování. Hodnoty nás všechny ve firmě spojují. Bezprostředně ovlivňují naše každodenní pracovní soužití a tvoří základ, který nám v době rychlého životního tempa a ve stále komplexnějším globálním prostředí přináší jistotu a možnost se orientovat.

Tyto hodnoty tedy určují naše chování mezi sebou navzájem a mezi námi a dalšími zúčastněnými stranami. Jsou v naší firemní kultuře pevně zakotvené a pro náš každodenní pracovní svět jasně a zřetelně závazné. Díky tomu táhnou všichni zaměstnanci společnosti Koch-Chemie za jeden provaz.

Spolehlivost

Férovost a otevřenost jsou pro nás alfou a omegou. Přitom jsme vždy spolehliví, držíme sliby, samostatně řešíme úlohy a naplňujeme své role.

Čestnost

Spolehlivě mezi námi funguje nejen chemie, ale také čestné slovo. Jsme čestní – vůči sobě navzájem a vůči obchodním partnerům. S informacemi se vypořádáme vždy včas, otevřeně a transparentně. Činíme vždy po právu a dodržujeme právo a zákony.

Respekt

Do kotlíku hodnot vždy namícháme maximální míru respektu. Hlavními ingrediencemi naší spolupráce jsou férovost, empatie a sociální interakce. Vždy přitom bereme ohled na osobní okolnosti. Nehodnotíme podle národnostního nebo etnického původu, pohlaví, náboženství, věku, postižení nebo osobního životního stylu – co vidíme, je člověk a neopakovatelná rozmanitost mezi lidmi, která naši firmu obohacuje.

Důvěra

Důvěra je fajn. S důvěrou jde všechno snáz. Spoléháme jeden na druhého, stejně jako na naše obchodní partnery. Rovnocenný přístup je naším úhlem pohledu. Při dosahování cílů přitom pohled zaostřujeme na naši vizi a poslání. Společně vizi realizujeme a aktivně spoluutváříme své pracovní prostředí.

Kuráž

S kuráží se vydáváme do neprobádaných končin. Nebojíme se uchopit příležitost za pačesy, být flexibilní a agilní a s vervou se přizpůsobujeme novým podmínkám. Chyby nás neodrazují. Chybami se učíme a věříme v neustálé zlepšování.

Udržitelnost

Týmový duch nás žene dopředu, pracujeme na své budoucnosti, spolehlivě a na vlastní odpovědnost. Zajišťujeme tak jak úspěch naší společnosti, tak pokrok našich zákazníků. Kvalita je u nás udržitelná – ať už se jedná o produkty, pracoviště, vybavení nebo kvalitu firmy jako zaměstnavatele. Chceme růst, ale náš růst zahrnuje ekologické aspekty. Ochrana životního prostředí má pro nás nejvyšší prioritu: při úsporném využívání zdrojů, uvážlivém nakládání s chemikáliemi ve výrobě, při skladování i expedici. Naše ochrana životního prostředí se odráží v celostním přístupu při formulování našich produktů.