K hlavnímu obsahu

Více než jen
chemie a příslušenství.

Koch-Chemie chce svým firemním zákazníkům poskytovat podporu také při problémech týkajících se aplikace, optimalizace a nastavení. Proto naši obchodní zástupci po celém území Německa poskytují kompetentní a pravidelné poradenství a servis na místě. Naši zaměstnanci Vám rádi poskytnou podporu v oblastech aplikace produktů, optimalizace procesů, odpadních a procesních vod, nastavení mycí linky, stejně jako v otázkách ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Díky rozsáhlým zkušenostem a znalostem v oblasti klasické a biologické úpravy vody dokážeme poskytnout vhodné řešení i pro komplexní podmínky. Úzce spolupracujeme s předními výrobci odvětví úpravy vody, jako jsou např. Aquadetox, Wasserschmidt, Faritec, Mall, Haco, Nais, Fontis, a s výrobci vozidel. Díky tomu společně se zákazníky dosahujeme nižšího množství odpadní vody, než je zákonem daný maximální limit. Naše produkty jsou optimální pro všechny úpravny. 

Odborné znalosti pro komerční zákazníky.

Ve městě Unna se otázkám a problémům našich zákazníků samozřejmě věnují také naši aplikační technici. Díky našim mezinárodním obchodním manažerům jsou naší organizaci tlumočeny a individuálně zpracovávány otázky z celého světa. Nezřídka se stává, že podněty zákazníků vedou k vylepšení produktu a novým nápadům

Naše odborné znalosti chceme také předávat zákazníkům formou školení tak, aby mohli optimalizovat své provozy. V oblasti školení se Koch-Chemie neustále digitalizuje. Od roku 2020 nabízíme svým distribučním partnerům školení také v digitální podobě jako webináře. Tímto způsobem firma Koch-Chemie reagovala na krizovou situaci způsobenou pandemií Covidu-19 tak, aby dále zaručila a posílila výsledky společnosti na všech úrovních.