K hlavnímu obsahu

Špičková kvalita a ochrana životního prostředí.

Ve své roli systémového dodavatele chce Koch-Chemie zákazníkům nabízet nejvyšší kvalitu, inovace a individuální servis. Společnost přitom neustále usiluje o to, aby hospodařila v souladu s regulačními, politickými a ekologickými požadavky. K těmto vysokým kvalitativním, environmentálním a pracovním standardům se společnost Koch-Chemie hlásí i prostřednictvím různých systémů řízení.

Trvale udržitelné hospodaření pro budoucnost

Systém environmentálního managementu společnosti Koch-Chemie je certifikován podle DIN EN ISO 14001:2015. Při výrobě mycích a ochranných přípravků používáme tenzidy z obnovitelných surovin. Kromě toho jsou všechny používané tenzidy a komplexotvorné látky snadno biologicky odbouratelné – přísné zákonné požadavky dokonce ještě převyšují. Ve složení a výrobě produktů se Koch-Chemie vzdala látek vzbuzujících obavy, jako jsou halogenderiváty, EDTA a APEO.

Uvědomělá ochrana životního prostředí.

Vědomá ochrana životního prostředí, přesné dodržování zákonů a předpisů, stejně jako celistvý systém řízení kvality a ochrany životního prostředí zaručují konstantní špičkovou kvalitu a současně maximální bezpečnost práce. Jako výrobce zná Koch-Chemie stoprocentně, z čeho se skládají různé produkty. K servisním službám výrobce chemických přípravků patří mimo jiné to, aby všichni zákazníci a partneři měli k dispozici nezbytné dokumenty pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro ochranu životního prostředí. Dodáváme jednoznačné a správné návody k používání, bezpečnostní listy a pokyny pro případ nehody. Důsledné uplatňování kvalitativních a environmentálních systémů řízení DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 je předpokladem celosvětových schválení výrobců.

V souladu se strategií neustálého zlepšování rozvíjí společnost dále integrovaný systém řízení. Zásadní pro úspěšnou, cílenou práci je, aby každý zaměstnanec mohl kdykoli snadno a transparentně tento systém aplikovat. Pouze tak se dokáže organizace přizpůsobit dynamickým požadavkům trhu a firmy a přitom v každém okamžiku zaručit kvalitu produktu.