K hlavnímu obsahu

Špičková kvalita a ochrana životního prostředí.

Ve své roli systémového dodavatele chce Koch-Chemie zákazníkům nabízet nejvyšší kvalitu, inovace a individuální servis. Společnost přitom neustále usiluje o to, aby hospodařila v souladu s regulačními, politickými a ekologickými požadavky. K těmto vysokým kvalitativním, environmentálním a pracovním standardům se společnost Koch-Chemie hlásí i prostřednictvím různých systémů řízení.

Souběžně s našimi výrobky jsme v posledních letech neustále rozvíjeli i naši firemní kulturu. Ze spolupráce a myšlenek všech zaměstnanců společnosti Koch-Chemie tak vzniklo šest základních hodnot KCX, které nás významně ovlivňují při každodenních i budoucích rozhodnutích.
Udržitelnost je jedním z těchto šesti nosných pilířů. Základní způsob myšlení, kterým žije každý člen týmu a který se uplatňuje ve všech oblastech naší společnosti.

Naše strategie udržitelnosti je rozdělena do dvou hlavních cílů. Všechna opatření přitom sledují jeden z těchto cílů:

  • Klimatická neutralita společnosti
  • Výrobky šetrné k životnímu prostředí

Čestnost s certifikátem a pečetí.

Vědomě jsme se rozhodli používat nezávislé, již zavedené pečetě a certifikace a nevytvářet vlastní značky kvality. Za externími pečetěmi, kterými jsou naše výrobky vyznamenány, se skrývají přísné, transparentní směrnice s maximální důvěryhodností a vypovídající hodnotou, protože naše procesy a cíle jsou pravidelně přezkoumávány.

Environmentální cíle podle normy DIN EN ISO 14001.

Již v roce 1989, při uvedení řady Star, se společnost Koch-Chemie stala průkopníkem v oblasti udržitelnosti a uvedla na trh výrobky v souladu s normou DIN 14001. Od té doby jsou enviromentální cíle a blaho této přírody pevně zakotveny v naší firemní filozofii a celý náš systém environmentálního managementu je certifikován podle normy DIN EN ISO 14001.

Odkaz na DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001:2015

Při výrobě mycích a ochranných přípravků používáme tenzidy z obnovitelných surovin. Kromě toho jsou všechny používané tenzidy a komplexotvorné látky snadno biologicky odbouratelné – přísné zákonné požadavky dokonce ještě převyšují.  Ve složení a výrobě produktů se Koch-Chemie vzdala látek vzbuzujících obavy, jako jsou halogenderiváty, EDTA a APEO.

Uvědomělá ochrana životního prostředí.

Vědomá ochrana životního prostředí, přesné dodržování zákonů a předpisů, stejně jako celistvý systém řízení kvality a ochrany životního prostředí zaručují konstantní špičkovou kvalitu a současně maximální bezpečnost práce. Jako výrobce zná Koch-Chemie stoprocentně, z čeho se skládají různé produkty. K servisním službám výrobce chemických přípravků patří mimo jiné to, aby všichni zákazníci a partneři měli k dispozici nezbytné dokumenty pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro ochranu životního prostředí. Dodáváme jednoznačné a správné návody k používání, bezpečnostní listy a pokyny pro případ nehody. Důsledné uplatňování kvalitativních a environmentálních systémů řízení DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 je předpokladem celosvětových schválení výrobců.

V souladu se strategií neustálého zlepšování rozvíjí společnost dále integrovaný systém řízení. Zásadní pro úspěšnou, cílenou práci je, aby každý zaměstnanec mohl kdykoli snadno a transparentně tento systém aplikovat. Pouze tak se dokáže organizace přizpůsobit dynamickým požadavkům trhu a firmy a přitom v každém okamžiku zaručit kvalitu produktu.