Do treści głównej

Najwyższa jakość i ochrona środowiska.

Jako dostawca rozwiązań systemowych, Koch-Chemie dąży do tego, aby zaoferować swoim klientom najwyższą jakość, innowacje i skoordynowane usługi. W ten sposób przedsiębiorstwo zawsze zapewnia, że działa zgodnie z prawnymi, politycznymi i ekologicznymi wymogami. Koch-Chemie zobowiązuje się również do przestrzegania tych wysokich standardów jakościowych, środowiskowych i społecznych poprzez różne systemy zarządzania.

Oprócz opracowywania naszych produktów, w ciągu ostatnich lat nieustannie rozwijaliśmy również naszą kulturę korporacyjną. W rezultacie tego procesu, ze współpracy i pomysłów wszystkich pracowników Koch-Chemie wyłoniło się sześć elementarnych wartości KCX, które w istotny sposób oddziałują na nasze codzienne i istotne dla przyszłości decyzje.
Zrównoważony rozwój jest jednym z tych sześciu filarów wspierających naszą działalność. To podstawowy sposób myślenia, którym żyje każdy członek zespołu i który jest wdrażany we wszystkich obszarach działalności naszej firmy.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju podzielona jest na dwa główne cele. Wszystkie podejmowane działania dążą do osiągnięcia jednego z tych przedsięwzięć:

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez przedsiębiorstwo
  • Opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska

Rzetelność informacji widniejących na świadectwach i znakach jakości.

Podjęliśmy świadomą decyzję, aby korzystać z niezależnych znaków i certyfikacji o już ustanowionej reputacji i nie tworzyć własnych znaków testowych. Za zewnętrznymi znakami, które wyróżniają nasze produkty, kryją się surowe, transparentne wytyczne o maksymalnej wiarygodności i znaczeniu, ponieważ nasze procesy i cele są regularnie weryfikowane przez podmioty zewnętrzne.

Cele środowiskowe z normą DIN EN ISO 14001.

Już w 1989 r., wraz z wprowadzeniem na rynek produktów serii Star, Koch-Chemie przyjęła na siebie pionierską rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzała na rynek produkty zgodne z normą DIN 14001. Od tego czasu cele z zakresu ekologii i troska o dobrostan środowiska naturalnego są mocno zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa, a cały system zarządzania kwestiami środowiskowymi otrzymał certyfikację zgodną z normą DIN EN ISO 14001.

Certificate DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001:2015

Do produkcji różnorakich środków myjących i pielęgnacyjnych stosujemy środki powierzchniowo czynne z surowców odnawialnych. Poza tym wszystkie środki powierzchniowo czynne i czynniki kompleksujące łatwo ulegają biodegradacji – wypełniając przy tym z nawiązką przewidziane prawem, surowe normy. W swoich recepturach i w produkcji zrezygnowaliśmy ze stosowania budzących wątpliwości składników, takich jak węglowodory fluorowane, EDTA i APEO.

Świadoma ochrona środowiska.

Świadoma ochrona środowiska, ścisłe stosowanie się do ustaw i przepisów oraz ciągłe zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe zapewniają jednakową, najwyższą jakość przy zwiększonym bezpieczeństwie pracy. Jako producent wiemy w 100 %, z czego składają się nasze produkty. Dla producenta środków chemicznych usługi obejmują również zapewnienie wszystkim klientom i partnerom niezbędnych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Sporządzamy wymowne i prawidłowe instrukcje użytkowania, karty charakterystyki i instrukcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001 stanowi warunek uzyskiwania obowiązujących na całym świecie aprobat producentów.

Stale rozwijamy nasz zintegrowany system zarządzania, w celu jego konsekwentnego udoskonalania. Aby praca przynosiła wyniki i przybliżała nas do celu, kluczowym jest, by wszyscy pracownicy mogli w dowolnej chwili, w łatwy i przejrzysty sposób uzyskać dostęp do systemu. Tylko tak możemy zagwarantować jakość naszych produktów i dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymogów, stawianych nam przez rynek i nasze przedsiębiorstwo.