Do treści głównej

Najwyższa jakość i ochrona środowiska.

Jako dostawca rozwiązań systemowych, Koch-Chemie dąży do tego, aby zaoferować swoim klientom najwyższą jakość, innowacje i skoordynowane usługi. W ten sposób przedsiębiorstwo zawsze zapewnia, że działa zgodnie z prawnymi, politycznymi i ekologicznymi wymogami. Koch-Chemie zobowiązuje się również do przestrzegania tych wysokich standardów jakościowych, środowiskowych i społecznych poprzez różne systemy zarządzania.

Zrównoważone zarządzanie dla przyszłości

System zarządzania środowiskowego Koch-Chemie jest certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015. Do produkcji różnorakich środków myjących i pielęgnacyjnych stosujemy środki powierzchniowo czynne z surowców odnawialnych. Poza tym wszystkie środki powierzchniowo czynne i czynniki kompleksujące łatwo ulegają biodegradacji – wypełniając przy tym z nawiązką przewidziane prawem, surowe normy. W swoich recepturach i w produkcji zrezygnowaliśmy ze stosowania budzących wątpliwości składników, takich jak węglowodory fluorowane, EDTA i APEO.

Świadoma ochrona środowiska.

Świadoma ochrona środowiska, ścisłe stosowanie się do ustaw i przepisów oraz ciągłe zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe zapewniają jednakową, najwyższą jakość przy zwiększonym bezpieczeństwie pracy. Jako producent wiemy w 100 %, z czego składają się nasze produkty. Dla producenta środków chemicznych usługi obejmują również zapewnienie wszystkim klientom i partnerom niezbędnych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Sporządzamy wymowne i prawidłowe instrukcje użytkowania, karty charakterystyki i instrukcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001 stanowi warunek uzyskiwania obowiązujących na całym świecie aprobat producentów.

Stale rozwijamy nasz zintegrowany system zarządzania, w celu jego konsekwentnego udoskonalania. Aby praca przynosiła wyniki i przybliżała nas do celu, kluczowym jest, by wszyscy pracownicy mogli w dowolnej chwili, w łatwy i przejrzysty sposób uzyskać dostęp do systemu. Tylko tak możemy zagwarantować jakość naszych produktów i dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymogów, stawianych nam przez rynek i nasze przedsiębiorstwo.