Do treści głównej

Zrównoważenie na miarę KCX

W Koch-Chemie, zrównoważenie to coś więcej niż tylko zbiór produktów przyjaznych dla środowiska: to integralna część naszego DNA, osadzona w wielu różnych procesach wzdłuż łańcucha wartości KCX. Nasze rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju wyłoniło się ze współpracy i pomysłów wszystkich pracowników Koch-Chemie w ramach sześciu elementarnych wartości KCX, które w istotny sposób oddziałują na nasze codzienne i istotne dla przyszłości decyzje. Myślimy w kategoriach potrzeby ochrony środowiska – na etapie doboru surowców, w procesach produkcji i utylizacji, w użytkowaniu naszych produktów, jak również we wszystkich innych procesach pomocniczych naszej codziennej działalności.


Zrównoważenie w łańcuchu wartości.

Organizacja

Podnoszenie świadomości w zakresie potencjału oszczędności energii za pomocą firmowego programu sugestii

Elektryfikacja floty pojazdów

Instalacja systemu fotowoltaicznego

Badania i rozwój

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo są głównymi punktami rozwoju

Łatwa biodegradowalność produktów

Stosowanie środków powierzchniowo czynnych z surowców odnawialnych

Optymalizacja produktów w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej

Unikanie wątpliwych składników, takich jak chlorowcowane węglowodory, EDTA i APEO

Wysoka wydajność wszystkich produktów

Proces zakupu surowców

Surowce przyjazne dla środowiska, zgodnie z recepturami

Przyjazne dla środowiska alternatywy opakowań i koncepcje recyklingu

Optymalizacja gamy dostawców w zakresie kraju pochodzenia i dróg transportu

Marketing i dystrybucja 

Ograniczanie materiałów drukowanych

Portfolio zrównoważonych materiałów reklamowych

Zrównoważone opakowania dzięki rozsądnym rozmiarom pudełek, minimalnej zawartości materiałów amortyzujących i poprzez użycie materiałów przyjaznych dla środowiska

Produkcja

Ciągła optymalizacja procesów pod kątem wydajności i oszczędności energii

Magazynowanie i wysyłka

Neutralna dla klimatu wysyłka z przewoźnikiem DPD

Utylizacja odpadów

Redukcja objętości odpadów

Sortowanie odpadów według ich rodzajów i dalsze przetwarzanie na nowe opakowania

Koncepcja recyklingu pojemników z wykorzystaniem certyfikowanych dostawców


Na zieloną nutę: neutralność klimatyczna i
produkty przyjazne dla środowiska

Wykorzystanie energii odnawialnych

Elektryfikacja floty pojazdów

Redukcja objętości odpadów

Konsekwentne wdrażanie systemów zarządzania jakością i środowiskiem

Ograniczanie materiałów drukowanych

Neutralna dla klimatu wysyłka z przewoźnikiem DPD

Wizja portfolio produktów neutralnych dla klimatu

Łatwa biodegradowalność produktów

Optymalizacja produktów w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej

Nacisk na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska przy wyborze surowców, a tym samym unikanie wątpliwych składników

Wysoce skoncentrowane preparaty dla zapewnienia optymalnego procesu dozowania i zmniejszenia objętości transportowej  

Przyjazne dla środowiska alternatywy opakowań


Rzetelność informacji widniejących na świadectwach i etykietach.

Podjęliśmy świadomą decyzję, aby korzystać z niezależnych znaków i certyfikacji o już ustanowionej reputacji i nie tworzyć własnych znaków testowych. Za zewnętrznymi znakami, które wyróżniają nasze produkty, kryją się surowe, transparentne wytyczne o maksymalnej wiarygodności i znaczeniu, ponieważ nasze procesy i cele są regularnie weryfikowane przez podmioty zewnętrzne.

Cele środowiskowe z normą DIN EN ISO 14001.

Już w 1989 r., wraz z wprowadzeniem na rynek produktów serii Star, Koch-Chemie przyjęła na siebie pionierską rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzała na rynek produkty zgodne z normą DIN 14001. Od tego czasu cele z zakresu ekologii i troska o dobrostan środowiska naturalnego są mocno zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa, a cały system zarządzania kwestiami środowiskowymi otrzymał certyfikację zgodną z normą DIN EN ISO 14001.