Do treści głównej

Wymieszane,
wlane, wysyłane.

Koch-Chemie jest jednym z niewielu dostawców w swojej branży, który bada, rozwija i sprzedaje swoje własne produkty. W siedzibie firmy w Unnie, różne receptury środków czyszczących i pielęgnacyjnych są mieszane w kotłach, wlewane do pojemników, a następnie magazynowane lub wysyłane do naszych klientów na całym świecie.

Wymieszane.

W związku z ciągłym rozwojem firmy, hale produkcyjne i magazynowe są stale rozbudowywane o nowe systemy i powierzchnie. Napełnianie małych i dużych pojemników oraz etykietowanie poszczególnych produktów przebiega w pełni automatycznie. Zgrany i wysoce profesjonalny zespół zarówno w dziale produkcji jak i w naszym magazynie zapewnia stałą jakość Koch-Chemie.

Wlane.

Świadoma ochrona środowiska, ścisłe stosowanie się do ustaw i przepisów oraz ciągłe zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe zapewniają jednakową, najwyższą jakość przy zwiększonym bezpieczeństwie pracy. Jako producent wiemy w 100% z czego składają się nasze produkty. W związku z tym Koch-Chemie dostarcza swoim klientom potrzebne im, jednoznaczne i prawidłowe instrukcje zastosowania, karty charakterystyki i ulotki dotyczące zapobiegania wypadkom. Konsekwentne stosowanie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001 stanowi warunek uzyskiwania obowiązujących na całym świecie aprobat producentów.

Wysyłane.

Stale rozwijamy nasz zintegrowany system zarządzania, w celu jego konsekwentnego udoskonalania. Ważnym jest dla nas, by wszyscy pracownicy mogli w dowolnej chwili, w łatwy i przejrzysty sposób uzyskać dostęp do systemu. Tylko tak możemy zagwarantować jakość naszych produktów i dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymogów, stawianych nam przez rynek i nasze przedsiębiorstwo.