Do treści głównej

Nasze wartości jako podstawa.

W ten sam sposób, w jaki kierujemy się w codziennych działaniach naszą wizją i misją, zdefiniowaliśmy dla Koch-Chemie wartości i zasady postępowania. Wartości spajają naszą społeczność. Mają one bezpośredni wpływ na nasze codzienne kontakty i tworzą ramy, które zapewniają orientację i bezpieczeństwo nawet w naszych szybko zmieniających się czasach i coraz bardziej złożonym globalnym środowisku.

Wartości te determinują zatem nasze zachowanie wobec siebie nawzajem i wobec naszych interesariuszy. Są one mocno zakorzenione w kulturze naszego przedsiębiorstwa i oferują jasność i zaangażowanie w naszej codziennej pracy. W ten sposób wszystkie pracowniczki i wszyscy pracownicy Koch-Chemie działają w harmonii.

Wiarygodność

Sprawiedliwość i otwartość determinują nasze działania od K do C. Zawsze jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy obietnic i samodzielnie realizujemy powierzone nam zadania oraz role.

Szczerość

U nas liczy się nie tylko chemia, ale i dane słowo. Jesteśmy szczerzy — tak w stosunku do siebie nawzajem, jak i do naszych partnerów. Informacje docierają u nas zawsze na czas, komunikujemy się otwarcie i w przejrzysty sposób. Cenimy sobie sprawiedliwość, przestrzegamy zasad i przepisów prawa.

Szacunek

Każdą osobę traktujemy z najwyższym szacunkiem. Uczciwość, empatia i wspólnie tworzona społeczność to podstawowe składniki naszej współpracy. Zważamy przy tym zawsze na okoliczności osobiste. Nie dokonujemy ocen w oparciu o pochodzenie narodowościowe lub etniczne, na podstawie płci, wyznania, wieku, niepełnosprawności lub osobistych preferencji życiowych — to, co widzimy, to ludzie w ich cudownej różnorodności, wzbogacającej nasze przedsiębiorstwo.

Zaufanie

Zaufanie jest dobre. Zaufanie czyni wszystko lepszym. Polegamy na sobie nawzajem, jak i na naszych partnerach biznesowych. Patrzymy na sprawy z tej samej perspektywy. Kierujemy się przy tym naszą wizją i misją, by osiągać postawione sobie cele. Zmierzamy do nich wspólnie, aktywnie współtworząc w ten sposób nasze miejsca pracy.

Odwaga

Pełni odwagi wytyczamy niekiedy również nowe ścieżki. Nie wahamy się działać elastycznie i sprawnie, aby dopasować się do nowych okoliczności lub skorzystać z nadarzających się możliwości. Błędy nas nie zniechęcają. Uczymy się z nich i wierzymy w nieustanne doskonalenie się.

Zrównoważony rozwój

W zgranym zespole pracujemy z myślą o przyszłości, samodzielnie i niezawodnie. W ten sposób dbamy o sukces naszego przedsiębiorstwa, ale i rozwój naszych klientów. Jakość osiągamy w sposób zrównoważony — czy to w odniesieniu do produktów, miejsc pracy, wyposażenia, czy też naszej jakości zarządzania pracą. Chcemy osiągać wzrost, pamiętamy przy tym jednak o kwestiach ekologii. Ochrona środowiska stanowi dla nas najwyższy priorytet: Realizujemy ją poprzez oszczędne obchodzenie się z zasobami, ostrożne postępowanie ze środkami chemicznymi w procesie produkcyjnym, przy ich składowaniu i wysyłce, jak również całościowe spojrzenie na formuły naszych produktów.