Do treści głównej

Przetestowane
i zaaprobowane.

Jako jeden z nielicznych twórców i producentów posiadamy bezpośredni dostęp do innowacji sektora surowców. Dlatego cała nasza paleta produktów oparta jest zawsze o aktualny stan współczesnej nauki. Dzięki członkostwu w wielorakich stowarzyszeniach branżowych, eksperci Koch-Chemie utrzymują kontakt z różnymi grupami interesów i zainteresowanymi podmiotami, nawet poza swoją codzienną działalnością.

Nasz dział Badań i rozwoju jest w ciągłym kontakcie z producentami pojazdów i dostawcami. Dzięki temu możemy przetestować nasze innowacje na najnowszych materiałach branży motoryzacyjnej i odpowiednio je zoptymalizować.

Wymienione niżej niezależne instytuty przetestowały nasze produkty pod katem różnorakich kryteriów, certyfikowały je i zaaprobowały:

  • Daimler AG
  • BMW AG
  • VW, Audi AG
  • Dekra AG
  • Instytut Przemysłowej Gospodarki Wodnej
  • Centrum Ochrony Środowiska