Do treści głównej

Perfekcja i dbałość o szczegóły.

W czasach globalizacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa zmuszone są w elastyczny i dynamiczny sposób dostosowywać się do zachodzących na całym świecie zmian oraz dotrzymywać kroku szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Aby zapewnić, że nasze systemy i procesy zarządzania są w stanie sprostać wyzwaniom, sformułowaliśmy jasną dla siebie wizję i misję. Te długoterminowe cele nadają konkretny sens naszej codziennej pracy w Koch-Chemie i służą jako wytyczne przy podejmowaniu decyzji i rozwoju. Dbają one o to, by wszyscy pracownicy mieli przed sobą wspólnie rozumiany cel przedsiębiorstwa.

Nasza wizja.

Jako wiodący producent innowacji chemicznych chcemy zapewnić światowej branży transportowej całościowe, najwyższej klasy systemy i usługi w zakresie zrównoważonej pielęgnacji powierzchni, czyszczenia i ochrony materiałów.

Nasza misja.

Wspieramy przyszły rozwój naszych klientów na miejscu, oferując im wysoce wydajne rozwiązania i doskonały serwis, zoptymalizowane pod kątem ich potrzeb, w konkurencyjnych cenach.

Nasze wartości
jako podstawa.

W ten sam sposób, w jaki kierujemy się w codziennych działaniach naszą wizją i misją, zdefiniowaliśmy dla Koch-Chemie wartości i zasady postępowania. Wartości spajają naszą społeczność. Mają one bezpośredni wpływ na nasze codzienne kontakty i tworzą ramy, które zapewniają orientację i bezpieczeństwo nawet w naszych szybko zmieniających się czasach i coraz bardziej złożonym globalnym środowisku. Wartości te determinują zatem nasze zachowanie wobec siebie nawzajem i wobec naszych interesariuszy. Są one mocno zakorzenione w kulturze naszego przedsiębiorstwa i oferują jasność i zaangażowanie w naszej codziennej pracy. W ten sposób wszystkie pracowniczki i wszyscy pracownicy Koch-Chemie działają w harmonii.

Operacyjnie realizujemy naszą wizję i misję z pomocą naszych podstawowych kompetencji. Cały łańcuch wartości zdeterminowany jest poprzez dążenie do osiągnięcia najwyższej możliwej jakości oraz dbałość o szczegóły. Oferowane produkty i usługi są częścią naszej holistycznej koncepcji systemu i serwisu. Dlatego też nasze zarządzanie jakością realizuje również naszą wizję i misję poprzez dążenie do nieustannego doskonalenia.

Dzięki naszej wizji i misji, Koch-Chemie angażuje się także w zrównoważoną gospodarkę, a tym samym wysokie standardy środowiskowe i społeczne. Nasze pracowniczki i nasi pracownicy są najważniejszym czynnikiem w osiąganiu naszych gospodarczych celów. Tylko razem możemy realizować naszą wizję i misję, dlatego bezpieczeństwo pracy stanowi dla nas najwyższy priorytet. Naszą odpowiedzialność ekologiczną realizujemy poprzez systemy zarządzania środowiskowego i fundamentalne założenie, że jako element naszego ekosystemu musimy działać w sposób zrównoważony.