Til hovedinnhold

Perfeksjon og
øye for detaljer.

I tider med globalisering og digitalisering må bedrifter tilpasse seg fleksibelt og dynamisk til verdensomspennende utvikling, og forholde seg til det høye tempoet i økonomien og samfunnet. For å sikre at våre ledelsessystemer og prosesser står opp til utfordringen, har vi formulert en tydelig visjon og en klar oppgave. Disse langsiktige målene gir konkret mening til vårt daglige arbeid hos Koch-Chemie, og fungerer som en veiledning for beslutninger og utvikling. De sørger for at alle medarbeidere har en felles forståelse av virksomhetens mål.

Vår visjon.

Som en ledende produsent av kjemiske innovasjoner ønsker vi å tilby den globale transportindustrien integrerte, førsteklasses systemer og tjenester for bærekraftig overflatebehandling, rengjøring og materialbeskyttelse.

Vår oppgave.

Vi støtter den fremtidige utviklingen til våre kunder på stedet med høytytende løsninger og fremragende service, optimalisert for deres behov, til konkurransedyktige priser.

Våre verdier
som grunnlag.

Akkurat som vi innretter våre daglige aktiviteter med vår visjon og oppgave, har vi definert verdier og prinsipper for fremtreden hos Koch-Chemie. Verdier holder samfunnet vårt knyttet sammen. De har en direkte innvirkning på vår daglige samhandling, og danner et rammeverk som gir orientering og sikkerhet selv i våre raskt skiftende tid og et stadig mer komplekst globalt miljø. Disse verdiene bestemmer derfor vår opptreden overfor hverandre og med våre interessenter. De er fast forankret i bedriftskulturen vår, og sørger for klarhet og engasjement i vårt daglige arbeid. På denne måten arbeider alle Koch-Chemie-ansatte sammen i en felles retning.

Operasjonelt forfølger vi vår visjon og misjon ved hjelp av våre kjernekompetanser. Hele verdikjeden defineres av vår streben etter høyeste kvalitet og oppmerksomhet på detaljer. Produktene og tjenestene som vi tilbyr, er en del av vårt helhetlige system og servicekonsept. Dette er grunnen til at vår kvalitetsledelse også forfølger en visjon og et oppdrag når det gjelder kontinuerlig forbedring.

Med vår visjon og vårt oppdrag forplikter Koch-Chemie seg også til bærekraftig ledelse og dermed til høye miljømessige og sosiale standarder. Våre ansatte er den viktigste faktoren for å nå våre bedriftsmål. Bare sammen kan vi følge vår visjon og utføre vårt oppdragmisjon, og det derfor har sikkerhet på arbeidsplassen første prioritet. Vi implementerer vårt økologiske ansvar gjennom miljøledelsessystemer, samt gjennom vår grunnleggende forståelse av bærekraft som en del av vårt økosystem.