K hlavnímu obsahu

Dokonalost
a láska k detailu.

V době globalizace a digitalizace se musí firmy flexibilně a dynamicky přizpůsobovat celosvětovému vývoji tak, aby stačily rychlému tempu ekonomiky a společnosti. Abychom zaručili soulad svých systémů řízení a procesů s výzvami doby, formulovali jsme jasnou vizi a misi. Tyto dlouhodobé cíle propůjčují našemu každodennímu konání ve firmě Koch‑Chemie konkrétní smysl a slouží jako vodítko při rozhodování a vývoji. Zaručují porozumění všech zaměstnanců společnému firemnímu cíli.

Naše vize.

Jako vedoucí výrobce chemických inovací chceme poskytnout globální dopravě komplexní systémy a služby špičkové kvality, které umožňují udržitelnou péči o povrch, čištění a ochranu materiálu.

Naše mise.

Podporujeme budoucí rozvoj našich zákazníků přímo na místě za konkurenceschopné ceny pomocí řešení s vysokou výkonností a vynikajícího servisu optimalizovaného pro jejich potřeby.

Naše hodnoty
jako základ.

Tak jako se při své každodenní činnosti řídíme svou vizí a misí tak jsme pro společnost Koch-Chemie definovali hodnoty a zásady chování. Hodnoty nás všechny ve firmě spojují. Bezprostředně ovlivňují naše každodenní pracovní soužití a tvoří základ, který nám v době rychlého životního tempa a ve stále komplexnějším globálním prostředí přináší jistotu a možnost se orientovat. Tyto hodnoty tedy určují naše chování mezi sebou navzájem a mezi námi a dalšími zúčastněnými stranami. Jsou v naší firemní kultuře pevně zakotvené a pro náš každodenní pracovní svět jasně a zřetelně závazné. Díky tomu táhnou všichni zaměstnanci společnosti Koch-Chemie za jeden provaz.

Na operativní úrovni sledujeme svou vizi a misi s pomocí našich hlavních kompetencí. Celý řetězec tvorby přidané hodnoty určuje úsilí o nejvyšší kvalitu a láska k detailu. Nabízené produkty a služby se začleňují do našeho holistického pojetí systému a servisu. Proto i naše řízení kvality sleduje vizi a misi ve smyslu neustálého zlepšování.

Svou vizí a misí se Koch-Chemie dále zavazuje k trvale udržitelnému hospodaření, a tím k vysokým environmentálním a pracovním standardům. Naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem při dosahování našich firemních cílů. Pouze společně jsme schopni naplňovat svou vizi a misi, a proto má bezpečnost práce u nás nejvyšší prioritu. Svou ekologickou odpovědnost uplatňujeme v praxi prostřednictvím systémů environmentálního managementu a na základě základní myšlenky, že musíme působit jako součást našeho ekosystému.