K hlavnímu obsahu

Udržitelnost KCX. 

Ve společnosti Koch-Chemie je udržitelnost více než jen kolekce výrobků šetrných k životnímu prostředí: Je nedílnou součástí naší DNA a je součástí mnoha různých procesů v hodnotovém řetězci KCX. Naše chápání udržitelnosti vzniklo na základě spolupráce a myšlenek všech zaměstnanců společnosti Koch-Chemie jako součást šesti základních hodnot KCX, které nás významně ovlivňují při každodenních i budoucích rozhodnutích. Myslíme „zeleně“ — v oblasti surovin, procesů výroby a likvidace odpadů, při používání našich výrobků i ve všech dalších podpůrných procesech v rámci naší každodenní firemní činnosti


Udržitelnost v hodnotovém řetězci.

Organizace

Zvyšování povědomí o úsporách energie pomocí systému firemních návrhů.

Elektrifikace vozového parku

Vybudování solárního zařízení

Výzkum & vývoj

Udržitelnost a bezpečnost jsou stěžejními body vývoje

Snadná biologická odbouratelnost výrobků

Používání tenzidů z obnovitelných surovin

Optimalizace výrobků pro snížení spotřeby pitné vody

Upuštění od složek vzbuzující obavy, jako jsou halogenderiváty, EDTA a APEO.

Vysoká výtěžnost všech výrobků

Nákup

Suroviny šetrné k životnímu prostředí podle receptur

Alternativy obalů a koncepty recyklace šetrné k životnímu prostředí

Optimalizace skladby dodavatelů s ohledem na zemi původu a přepravní trasy

Marketing a odbyt

Redukce tištěných médií

Udržitelné reklamní portfolio

Udržitelné obaly díky rozumným rozměrům kartonů, malému množství vycpávkového materiálu a materiálům šetrným k životnímu prostředí

Výroba

Průběžná optimalizace procesů za účelem efektivity a úspor energie

Skladování a expedice

Klimaticky neutrální expedice s dpd

Likvidace odpadů

Snížení objemu odpadu

Svoz tříděného odpadu a jeho další zpracování na nové obaly

Koncept recyklace kontejnerů s certifikovanými dodavateli


V zelené a kompletně:
Klimatická neutralita a
výrobky šetrné k životnímu prostředí

Využití obnovitelných energií

Elektrifikace vozového parku

Snížení objemu odpadu

Důsledné zavádění systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí

Redukce tištěných médií

Klimaticky neutrální expedice s dpd

Vize klimaticky neutrálního portfolia výrobků

Snadná biologická odbouratelnost výrobků

Optimalizace výrobků pro snížení spotřeby pitné vody

Zaměření na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při výběru surovin, a tedy upuštění od pochybných přísad

Vysoce koncentrované receptury pro optimalizovanou spotřebu a menší přepravní množství  

Alternativy obalů šetrné k životnímu prostředí


Čestnost s certifikátem a pečetí.

Vědomě jsme se rozhodli používat nezávislé, již zavedené pečetě a certifikace a nevytvářet vlastní značky kvality. Za externími pečetěmi, kterými jsou naše výrobky vyznamenány, se skrývají přísné, transparentní směrnice s maximální důvěryhodností a vypovídající hodnotou, protože naše procesy a cíle jsou pravidelně přezkoumávány.

Environmentální cíle podle normy DIN EN ISO 14001.

Již v roce 1989, při uvedení řady Star, se společnost Koch-Chemie stala průkopníkem v oblasti udržitelnosti a uvedla na trh výrobky v souladu s normou DIN 14001. Od té doby jsou enviromentální cíle a blaho této přírody pevně zakotveny v naší firemní filozofii a celý náš systém environmentálního managementu je certifikován podle normy DIN EN ISO 14001.