Til hovedinnhold

KCX-Times bærekraft.

Hos Koch-Chemie er bærekraft mer enn bare en samling av miljøvennlige produkter: Det er en integrert del av vårt DNA og er en del av mange ulike prosesser langs KCX verdikjede. Vår forståelse av bærekraft kommer fra samarbeidet og ideene til alle Koch-Chemie-ansatte som en del av seks elementære KCX-verdier som i betydelig grad påvirker oss i våre daglige og fremtidsrelevante beslutninger. Vi tenker "grønt" — i råvarer, i produksjons- og avhendingsprosesser, i bruken av produktene våre så vel som i alle andre støtteprosesser i vår daglige virksomhet.


Bærekraft langs verdikjeden.

Organisasjon

Bevisstgjøring av energisparepotensiale ved hjelp av firmaforslagsordningen 

Elektrifisering av kjøretøyparken

Installasjon av solcelleanlegg

Forskning og utvikling

Bærekraft og sikkerhet er fokuspunkter i utviklingen

Enkel biologisk nedbrytbarhet av produkter

Bruk av overflateaktive stoffer fra fornybare råvarer

Optimalisering av produkter for å redusere drikkevannsforbruket

Unngå tvilsomme ingredienser som halogenerte hydrokarboner, EDTA og APEO

Høyt utbytte av alle produkter

Innkjøp

Miljøvennlige råvarer i henhold til formuleringer

Miljøvennlige emballasjealternativer og resirkuleringskonsepter

Optimalisering av leverandørmiksen med hensyn til opprinnelsesland og transportveier

Markedsføring og distribusjon

Reduksjon av trykte medier

Portefølje av bærekraftig reklamemateriell

Bærekraftig emballasje gjennom fornuftige eskestørrelser, minimalt med buffermateriale og miljøvennlige materialer

Produksjon

Kontinuerlig optimalisering av prosesser for effektivitet og energisparing

Lager og frak

Klimanøytral frakt med dpd

Avfallshåndtering

Volumreduksjon av avfall

Innsamling av avfall etter type og videreforedling til ny emballasje

Resirkuleringskonsept for containere med sertifiserte leverandører


På en grønn note: Klimanøytralitet og
Miljøvennlige produkter

Bruk av fornybar energi

Elektrifisering av kjøretøyparken

Volumreduksjon av avfall

Konsekvent implementering av kvalitets- og miljøstyringssystemene

Reduksjon av trykte medier

Klimanøytral frakt med dpd

Visjon om en klimanøytral produktportefølje

Enkel biologisk nedbrytbarhet av produkter

Optimalisering av produkter for å redusere drikkevannsforbruket

Fokus på arbeidssikkerhet og miljøvern i råvareutvalget og dermed unngå tvilsomme ingredienser

Høykonsentrerte formuleringer for optimalisert dosering og reduserte transportvolum 

Miljøvennlige emballasjealternativer


Ærlighet med sertifikat og etikett.

Vi har tatt en bevisst beslutning om å bruke uavhengige, allerede etablerte merker og sertifiseringer og ikke å utvikle egne testmerker. Bak de eksterne etikettene som kjennetegner produktene våre ligger strenge, transparente retningslinjer med maksimal troverdighet og betydning, ettersom våre prosesser og mål jevnlig gjennomgås.

Miljømål med DIN EN ISO 14001.

Allerede i 1989, med lanseringen av Star-serien, tok Koch-Chemie en pionerrolle innen bærekraft og lanserte produkter på markedet i henhold til DIN-standard 14001. Siden den gang har miljømål og denne typen velvære vært solid forankret i vår bedriftsfilosofi, og hele vårt miljøstyringssystem har blitt sertifisert i henhold til DIN EN ISO 14001.