Naar de hoofdinhoud

KCX keer duurzaam. 

Bij Koch-Chemie is duurzaamheid meer dan alleen een verzameling milieuvriendelijke producten: het is een integraal onderdeel van ons DNA en verankerd in veel verschillende processen in de KCX-waardeketen. Ons begrip van duurzaamheid is voortgekomen uit de samenwerking en de ideeën van alle medewerkers van Koch-Chemie als onderdeel van zes elementaire KCX-waarden die ons aanzienlijk beïnvloeden in onze dagelijkse en toekomstgerichte beslissingen. We denken "groen" — in de grondstoffen, de productie- en verwijderingsprocessen, in het gebruik van onze producten en in alle andere ondersteunende processen in ons dagelijks zakenleven.


Duurzaamheid in de waardeketen.

Organisatie

Bewustwording van energiebesparing met behulp van het bedrijfssuggestiesysteem

Elektrisch maken van het wagenpark

Constructie van een zonne-energiecentrale

Onderzoek & Ontwikkeling

Duurzaamheid en veiligheid zijn prioriteiten in ontwikkeling

Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van de producten

Gebruik van oppervlakteactieve stoffen uit hernieuwbare grondstoffen

Productoptimalisatie om het drinkwaterverbruik te verminderen

Geen twijfelachtige ingrediënten zoals gehalogeneerde koolwaterstoffen, EDTA en APEO

Hoge opbrengst van alle producten

Inkoop

Milieuvriendelijke grondstoffen volgens recept

Milieuvriendelijke verpakkingsalternatieven en recyclingconcepten

Optimalisatie van de leveranciersmix met betrekking tot land van herkomst en transportroutes

Marketing en verkoop

Vermindering van gedrukte media

Duurzaam advertentiemateriaal portfolio

Duurzame verpakking door verstandige kartonformaten, weinig buffermateriaal en milieu­vriendelijke materialen

Productie

Continue optimalisatie van processen voor efficiëntie en energiebesparing

Opslag en verzending

Klimaatneutraal verzenden met dpd

Verwijdering

Volumereductie van het afval

Gesorteerde afvalinzameling en verdere verwerking tot nieuwe verpakking

Recyclingconcept voor containers met gecertificeerde leveranciers


In het geheel:
Klimaatneutraliteit en
milieuvriendelijke producten

Gebruik van hernieuwbare energie

Elektrisch maken van het wagenpark

Volumereductie van het afval

Consistente implementatie van kwaliteits- en milieumanagementsystemen

Vermindering van gedrukte media

Klimaatneutraal verzenden met dpd

Visie op een klimaatneutraal productportfolio

Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van de producten

Productoptimalisatie om het drinkwaterverbruik te verminderen

Arbeidsveiligheid en milieubescherming bij de selectie van grondstoffen in focus en dus het vermijden van twijfelachtige ingrediënten

Hooggeconcentreerde formuleringen voor geoptimaliseerd verbruik en verminderde transporthoeveelheden  

Milieuvriendelijke verpakkingsalternatieven


Eerlijkheid met certificaat en zegel.

We hebben er bewust voor gekozen om onafhankelijke, reeds gevestigde keurmerken en certificeringen te gebruiken en niet om onze eigen keurmerken te ontwikkelen. Achter de externe zegels die onze producten onderscheiden, gaan strikte, transparante richtlijnen schuil met maximale geloofwaardigheid en zinvolheid, aangezien onze processen en doelen regelmatig worden gecontroleerd.

Milieudoelen met DIN EN ISO 14001.

Al in 1989, met de introductie van de Star-serie, nam Koch-Chemie een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en bracht producten op de markt volgens de DIN-norm 14001. Sindsdien zijn milieudoelstellingen en het welzijn van de natuur stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie en is ons gehele milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001.