Til hovedinnhold

Våre verdier som grunnlag.

Akkurat som vi innretter våre daglige aktiviteter med vår visjon og oppgave, har vi definert verdier og prinsipper for fremtreden hos Koch-Chemie. Verdier holder samfunnet vårt knyttet sammen. De har en direkte innvirkning på vår daglige samhandling, og danner et rammeverk som gir orientering og sikkerhet selv i våre raskt skiftende tid og et stadig mer komplekst globalt miljø.

Disse verdiene bestemmer derfor vår opptreden overfor hverandre og med våre interessenter. De er fast forankret i bedriftskulturen vår, og sørger for klarhet og engasjement i vårt daglige arbeid. På denne måten arbeider alle Koch-Chemie-ansatte sammen i en felles retning.

Pålitelighet

Rettferdighet og åpenhet er det viktigste for oss. Vi forblir alltid pålitelige, holder det vi lover og håndterer våre oppgaver og roller uavhengig.

Ærlighet

Hos oss er det ikke bare kjemien som er riktig, men også ordene som blir sagt. Vi er ærlige – med hverandre og med våre forretningspartnere. Vi lytter og svarer alltid på informasjon på en rettidig, åpen og transparent måte. Vi verdsetter rettferdighet og respekterer loven.

Respekt

Vi behandler alle med den største respekt. Rettferdighet, empati og sosial interaksjon er de grunnleggende ingrediensene i våre relasjoner. Når vi gjør dette, tar vi alltid hensyn til personlige forhold. Vi dømmer ikke på grunnlag av nasjonal eller etnisk opprinnelse, kjønn, religion, alder, funksjonshemming eller privat livsstil – det vi ser er personen og deres fantastiske mangfold, som beriker selskapet vårt.

Tillit

Tillit er bra Tillit gjør alt bedre. Vi stoler på hverandre så vel som på våre forretningspartnere. Øyehøyde er vårt syn på ting. Vi styres av vår visjon og misjon for å nå våre mål. Vi håndterer disse sammen og former dermed aktivt arbeidsplassen vår.

Mot

Fulle av mot går vi også noen ganger ut i nye retninger. Vi er ikke redde for å opptre fleksibelt og smidig for å tilpasse oss nye omstendigheter eller gripe muligheter. Feil tar ikke motet fra oss. Vi lærer av dem og tror på kontinuerlig forbedring.

Bærekraft

Med god lagånd jobber vi fremtidsrettet, uavhengig og pålitelig. Dette er hvordan vi sikrer suksessen til vårt selskap så vel som fremgangen til våre kunder. Kvalitet er bærekraftig for oss – enten det er produktene, arbeidsplassen, utstyret eller kvaliteten som arbeidsgiver. Vi ønsker å vokse, men har alltid økologiske tanker i bakhodet. Miljøvern er av øverste prioritet for oss: Ved å bruke ressurser sparsomt, håndtere kjemikalier forsvarlig i produksjon, lagring og frakt og tenke helhetlig når produktene våre formuleres.