Til hovedinnhold

Våre medarbeidere
er nøkkelen til
vår suksess.

Koch-Chemie GmbH har vært et internasjonalt aktivt selskap basert i byen Unna i Tyskland i over 50 år. Koch-Chemie ble drevet av Koch-familien i to generasjoner, og har vært del av den franske gruppen Novarc siden 2017. Dette trinnet gjorde det mulig for selskapet å vokse internasjonalt og trekke på gruppens nettverk og erfaring. Koch-Chemie har imidlertid aldri forlatt familiestrukturene.

Handler i øyenhøyde.

Som et jordnært selskap er Koch-Chemie kjennetegnet av flate hierarkier. Ledere opptrer på lik linje med sine teammedlemmer, og derfor tiltaler vi hverandre med fornavn i den daglige virksomheten. De korte avstandene og de transparente prosessene gjør at vi kan jobbe fleksibelt og målrettet. Samarbeid og tillit er viktige verdier for oss, og gjør det mulig for oss å utvikle uavhengige løsninger og forbedringer. På denne måten blir hver stilling preget av mangfold og ansvar. Lagånden vår er ikke bare definert av våre verdier, men også en viktig del i å oppnå våre mål og vår visjon.

Å gi perspektiv og utvikling.

Koch-Chemie ønsker å tilby alle sine ansatte noe mer enn bare en jobb og bra lønn. Under regelmessige møter utveksler arbeidsledere derfor informasjon med sine teammedlemmer for å samle tilbakemeldinger, se på den individuelle arbeidssituasjonen og også identifisere videre opplæringsmuligheter. Vi vet at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og utgjør nøklene til vår suksess. Bare sammen som et team kan vi oppnå våre mål og dermed sikre en hyggelig og fremtidsrettet arbeidsatmosfære.

Vårt tilbud til de ansatte

Pensjonsordning
Sykkelutleie
Medarbeiderrabatter
Moderne, klimaregulerte kontorarbeidsplasser
Te, kaffe og vann til fast lav pris

En trygg start på yrkeslivet.

Koch-Chemie er en opplæringsbedrift for kommersielle og industrielle lærlinger. Det er viktig for oss at alle lærlinger og praktikanter føler seg godt ivaretatt og trygge med oss fra første dag. Du kan stole på en strukturert opplæring av høy kvalitet i et familielignende miljø hos oss.

Mer om lærlingekontrakter

Perfeksjon og oppmerksomhet på detaljer.

Bare de som vet hvor de skal gå, kan velge den riktige veien. Dette er årsaken til at Koch-Chemie har manifestert klart og tydelig hva som er firmaets mål, og formålet med det daglige arbeidet. Dette er hvordan Koch-Chemie-teamet oppnår resultater sammen, igjen og igjen: Excellence for Experts.

Visjon, motto og verdier

Bli en del av vårt team.

Du søker utfordringer, vi søker ressurser – kanskje finner vi hverandre hos Koch-Chemie.

Til Ledige stillinger