Do treści głównej

Nasi pracownicy naszym kluczem
do sukcesu.

Koch-Chemie GmbH jest działającym od ponad 50 lat na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwem z siedzibą w Unnie. Koch-Chemie było zarządzane przez rodzinę Koch przez dwa pokolenia i od 2017 roku jest częścią francuskiej grupy Novarc. Ten krok umożliwił przedsiębiorstwu rozwój międzynarodowy oraz korzystanie z sieci i doświadczenia Grupy. Ale przedsiębiorstwo Koch-Chemie nigdy nie porzuciło struktur rodzinnych.

Działanie jak równy z równym.

Jako przedsiębiorstwo twardo stąpające po ziemi, Koch-Chemie charakteryzuje się płaską hierarchią. Przełożeni postępują z członkami zespołu jak równy z równym, dlatego też w codziennej interakcji mówimy sobie na "ty". Sprawna komunikacja i przejrzyste procesy umożliwiają nam elastyczną i zorientowaną na cel pracę. Współpraca i zaufanie są dla nas ważne, co pozwala nam na samodzielne opracowywanie rozwiązań i ulepszeń. W ten sposób każde stanowisko charakteryzuje się różnorodnością i odpowiedzialnością. Duch naszego zespołu definiowany jest nie tylko przez nasze wartości, ale także jest ważnym elementem w osiąganiu naszych celów i wizji.

Oferujemy perspektywę
i rozwój.

Koch-Chemie chce zaoferować wszystkim pracowniczkom i pracownikom coś więcej niż tylko pracę i wynagrodzenie. Dlatego też na regularnych spotkaniach przełożeni wymieniają się informacjami z członkami swoich zespołów w celu zebrania informacji zwrotnych, zareagowania na indywidualną sytuację w pracy, a także określenia możliwości dalszego kształcenia. Wiemy, że nasze pracowniczki i nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, kluczem do sukcesu. Tylko wspólnie, jako zespół, możemy osiągnąć nasze cele, a tym samym zapewnić przyjemną i zorientowaną na przyszłość atmosferę pracy.

Oferty dla pracowników

Pracowniczy program emerytalny
Leasing roweru
Rabaty pracownicze
Nowoczesne, klimatyzowane miejsca pracy w biurach
Herbata, kawa i woda bez ograniczeń

Bezpieczny start w życie zawodowe.

Koch-Chemie jest przedsiębiorstwem prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie zawodów branży handlowej i przemysłowej. Ważne jest dla nas, aby wszyscy uczniowie od pierwszego dnia czuli się u nas dobrze i komfortowo. Możesz oczekiwać od nas uporządkowanej, wysokiej jakości edukacji w przyjaznym środowisku.

Więcej o możliwościach podjęcia nauki

Perfekcja i dbałość o szczegóły.

Tylko ci, którzy wiedzą, dokąd zmierzają, mogą pójść właściwą drogą. Dlatego firma Koch‑Chemie jasno pokazuje, jakie są gospodarcze cele firmy i sens jej codziennej pracy. Dzięki temu zespół Koch‑Chemie zawsze osiąga wspólne sukcesy: Excellence for Experts.

Wizja, misja i wartości

Jak zostać częścią naszego zespołu.

Państwo szukają, my szukamy – może znajdziemy się razem w Koch-Chemie.

Aktualne oferty pracy