Do treści głównej

Profesjonalne know‑how
dla Państwa sukcesu.

Oprócz instruktażu i szkolenia naszych klientów na miejscu przez nasze przedstawicielstwa terenowe, oferujemy także szkolenia w naszym CompetenceCenter w Unnie.

Centrum Koch-Chemie CompetenceCenter wyposażone jest w strefę mokrą i suchą oraz dodatkowe centrum polerskie. Jak sama nazwa wskazuje, CompetenceCenter służy do rozwijania i przekazywania naszych kompetencji. Nasz dział Badań i rozwoju wykorzystuje różne strefy do wewnętrznych badań produktów, aby testować innowacje i ulepszenia produktów. W naszym centrum szkoleniowym oferujemy również indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb klienta, jak również nasze regularne szkolenia w zakresie profesjonalnego auto-detailingu.

Bardzo ważne jest dla nas przekazywanie specjalistycznej wiedzy ekspertom z branży oraz aktywna i bezpośrednia wymiana informacji z naszymi klientami tak w teorii, jak i praktyce, obejmująca najnowsze trendy, ustalenia i potrzeby.

Profesjonalny auto-detailing
– tak to działa.

W naszym CompetenceCenter w Unnie regularnie oferujemy szkolenia, aby nasi klienci mogli skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia. Nasi prowadzący przekazują fachową wiedzę teoretyczną, która jest następnie sprawdzana przez uczestników w praktyce.

Więcej o naszych szkoleniach