K hlavnímu obsahu

1K-Nano

Nano konzervační prostředek

Síť přípravku1K-Nano se pevně naváže na lak a na bázi inovativních reaktivních látek vytvoří extrémně hladkou vrstvu konzervující lak s vysokým leskem, odolnou proti chemikáliím, UV záření a oděru. Speciální přísady propůjčují laku extrémně hluboký lesk. Díky procesu „onestep“ (v jednom kroku) se pracovníčas ve srovnání s dvousložkovým systémem podstatně zkrátí. Lak bude perfektně a dlouhodobě chráněn proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Díky jedinečnému účinku easy to clean bude odstraňování hmyzu, ptačího trusu a podobných nečistot mnohem jednodušší.Trvanlivost této konzervace laku je cca 1 rok, pravidelným ručním ošetřováním šamponem NanoMagicShampoo (ruční mytí) nebo dodatečným ošetřováním voskem NanoMagic Twin Wax (mycí linka), jakož i absolvováním doporučených kontrol prováděných odborníkem se však může prodloužit až na 3 roky!

Na vyžádání obdržíte informace o tom, které nádoby s produktem jsou vhodné pro soukromé zákazníky. Tento produkt nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

1K-Nano
Kompletně vytvrzené laky na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech atd.
A. Základníčištění Vozidla před leštěním a postupem finálního ošetření důkladně předběžně vyčistěte/umyjte pomocí zásaditého přípravku (např. Green Star, nepoužívejte šampony pro finálníúpravu). Při silném znečištění, jako je pryskyřice, náletová rez, asfalt atd. ošetřete povrch nejdříve čisticí pastou, Teerwäsche anebo podobným prostředkem. B. Příprava laku 1. Silně až středně zvětralé laky: V závislosti na stavu laku opracuje lak strojově brusnou politurou Power Cut (256500) a / nebo Feinschleifpaste (181001) (viz Informace o výrobku Power Cut a Feinschleifpaste). Zbytky politury kompletně odstraňte profesionální utěrkou z mikrovlákna* (999241). 2. Mírně zvětralé laky a laky ošetřené podle bodu 1. (odstranění hologramů): Hochglanz-Antihologramm-Politur (182001) zpracujte pomocí excentrické brusky s nucenou rotací (např. Makita BO6040) a antihologramové oranžové houby (999256) (viz Informace o výrobku Hochglanz-Antihologramm-Politur). Zbytky politury kompletně odstraňte profesionální utěrkou z mikrovlákna* (999241). 3. Nové (bez hologramů a škrábanců) a laky ošetřené podle bodu 2: Od tohoto postupu používejte vhodné rukavice. Všechny povrchy utřete použitím mírného tlaku čistou profesionální utěrkou z mikrovlákna* (999241) napuštěnou prostředkemSilicon- & Wachsentferner (207005) a těsně před vysušením je dodatečně druhou rukou utřete pomocí další naší nové profesionální utěrky z mikrovlákna*. Jen tak se kompletně odstraní tenzidy, pomocné látky při sušení, oleje obsažené v politurách leštidla atd., a zabrání se tak problémům při navázání prostředku1K-Nano. Pozor: U citlivých jednobarevných nebo jednovrstvých laků by se měl produkt Silicon- & Wachsentferner zředit vodou 1:4, aby se zabránilo vzniku matných ploch. Posledníšmouhy dodatečně vyleštěte pomocí další profesionální utěrky z mikrovlákna*. Povrch laku by měl být nyní na denním světle nebo při kontrole sodíkovou výbojkou bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se už nesmíte laku dotýkat dlaní/prsty (nebezpečí narušení vrstvy, používejte rukavice).Povrch je nyní dokonale připravený na konzervování pomocí prostředku s nano částicemi. C. Konzervování laku 1. Při zpracování prostředku1K-Nano dodržujte doporučenou okolní teplotu v rozmezí od 15-30°C. Je nezbytné, abyste ho zpracovávali a nechali vytvrdit v uzavřené hale. 2. Krátce před použitím hliníkovou láhev řádně protřepte a obsah přelijte do dodané plastové láhve (75 ml).Toto množství obvykle postačí na středně velké vozidlo. Při příliš malém množstvínanášení utrpí kvalita konzervování. Konzervační přípravek aplikujte jen na kompletně vytvrzené (všimněte si poznámky uvedené níže) lakované povrchy. 2. 1K-Nano v ideálním případě naneste strojově (především u jednovrstvých a tmavých jednobarevných laků důrazně doporučujeme používat strojová leštění!) pomocí excentrické brusky bez nucené rotace při nízkých otáčkách a černé houby určené na závěrečné leštění(999292), případně ručně pomocí měkké houby (999038) bez vyvíjení tlaku po jednotlivých částech (max. 1 dílec: kapota, dveře, blatník atd.). Cca 2 - 3 minuty leštěte a přitom neustále nanášejte nový konzervační prostředek. Při procesu leštění několikrát důkladně přecházejte v překrývajících se pásech, abyste zabezpečili kompletní pokrytí celé plochy a zabránili vytvoření tzv. oblaků na laku (nerovnoměrná hloubka barvy).Po těchto 2 - 3 minutách už nanášejte nový konzervační prostředek a leštěte tak dlouho, dokud se nevytvoří souvislý film bez tvoření kapek. 3. Počkejte další 2 - 3 minuty a kompletně uschlý film ručně vyleštěte do vysokého lesku pomocíčisté profesionální utěrky z mikrovlákna*. 4. Asi po cca 1 - 2 hodinách doby působení bude konzervační prostředek vytvrzený, takže se vytvoří konzervující vrstva, dlouhodobě odolná proti chemikáliím a oděru. Případně se vyskytující stopy po leštění (přebytky produktu) vznikají při procesu reakce a mohou se odstranit po vytvrzení pomocí profesionální utěrky z mikrovlákna* nebo se odstraní při prvním mytí vozidla (nejdříve po 3 dnech). Upozornění Pozor: Nepoužívejte na čerstvě nanesenéopravnénátěry laku! Než budete moci nanášet konzervační přípravek, je nutné nechat dodatečně přelakované povrchy vytvrdit cca 6 - 8 týdnů. Originální laky od výrobce u nových vozidel se mohou přímo konzervovat.Během zpracování povrchu se postarejte o větrání a přívod čerstvého vzduchu! Z důvodu reaktivních komponentů skladujte přípravek 1K-Nano v řádně utěsněné hliníkové láhvi. Případná zbývající množství vlijte po používání přímo do hliníkové láhve zpět, ihned ji zavřete a skladujte vždy ve svislé poloze. Trvanlivost produktu po otevření: cca 1 rok. *Ke zpracování přípravku 1K-Nano používejte výlučně profesionální utěrku z mikrovlákna nastříhanou ultrazvukem (999241), protože utěrky nižší kvaltiy obsahují změkčovadla, deriváty silikonu atd. a brání tím navázání konzervační vrstvy na laku. Používejte vždy několik čistých utěrek, abyste zabránili rozmazání zbytků a tím i nežádoucímu narušení povrchu.
Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.;

Výrobky vhodné pro Váš výběr.

Polish & Sealing Pad

Polish & Sealing Pad

Zvláště měkká houba pro konečnou úpravu k úspornému a stejnoměrnému nanesení uzavíracích produktů jako 1K-Nano nebo Lack-Polish grün P1.01.…

Polish & Sealing Pad
Schwamm weich, schwarz

Schwamm weich, schwarz

Praktická, měkká houba k nanášení prostředků na ošetření plastů, gumových a kožených částí apod., jakož i pro manuální zpracování…

Schwamm weich, schwarz
Makita Rotationsexzenter PO5000C

Makita Rotationsexzenter PO5000C

Silně výkonnostní excentrická leštička s extrémně tichým chodem s elektronickou regulací konstantních otáček pro jejich stálý počet zvlášť…

Makita Rotationsexzenter PO5000C

Zajímat by Vás mohly i tyto výrobky.

Silicon- & Wachsentferner

Silicon- & Wachsentferner

Rozpouštědla na bázi alkoholu pro odstraňování silikonových olejů, vosků, olejů, jako jsou zbytky politur atd. ze všech povrchů odolných…

Silicon- & Wachsentferner