K hlavnímu obsahu

Ceramic Rims Cr0.01

Keramický konzervační prostředek pro lakovanéráfky

Ceramic Rims Cr0.01 je keramický povlak, který nabízí dlouhotrvající ochranu lakovaným ráfkům. Ochranná vrstva se díky chemické reakci trvale spojí s povrchem, čímž vzniká velmi dobré chování při odpuzování kapalin (lotosový efekt). Díky vlastnostem Easy-to-Clean lze ošetřovaný povrch šetrně a snadno čistit i ručním mytím. Ochranná vrstva zůstává neporušená i po použití kyselých a alkalických čisticích prostředků. Tvrzený keramický konzervační prostředek mnohem déle chrání lak ráfku před vlivy okolního prostředí, jako je přilnutí soli a brzdového prachu, a usnadňuje čištění a péči. V závislosti na zátěži činí životnost až 12 měsíců. Ceramic Rims Cr0.01 může být nanášen ve dvou vrstvách. Dodržujte pokyny pro mytí a péči.

Na vyžádání obdržíte informace o tom, které nádoby s produktem jsou vhodné pro soukromé zákazníky. Tento produkt nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Ceramic Rims Cr0.01

Obaly

  • 0,03 LČ. produktu 808001
Ráfky osobních automobilů, užitkových vozidel, motocyklů, obytných vozů, karavanů atd.
1. Před procesem konzervování ráfek důkladně očistěte (např. pomocí přípravku Magic Wheel Cleaner). V případě hrubých nečistot, například brzdového prachu, použijte vhodné příslušenství (např. Detail Wheel Brush). 2. Všechny povrchy, které mají být konzervovány, otřete hadříkem Polish & Sealing Towel a sprejem Panel Preparation Spray nebo odstraňovačem silikonu a vosku. Osušte dalším čistým hadříkem Polish & Sealing Towel. Tím se zcela odstraní povrchově aktivní látky, pomocné sušicí prostředky atd., aby se předešlo problémům s přilnavostí přípravku Ceramic Rims Cr0.01. Pozor: Aby se zabránilo možnému matování, je třeba odstraňovač silikonu a vosku zředit v poměru 1:4 vodou, nejlépe destilovanou vodou. 3. Po tomto kroku se laku již nesmíte dotýkat dlaněmi/prsty (riziko problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní perfektně připraven na Ceramic Rims Cr0.01. 4. K aplikaci použijte Application Pen a celý povrch navlhčete přípravkem Ceramic Rims Cr0,01. Konzervační prostředek naneste rovnoměrně na povrch. Po aplikaci musí být viditelný tenký uzavřený film kapaliny. Nechte produkt odvětrat a následně vyleštěte hadříkem Coating Towel. *Optimální podmínky: Teplota 15 °C / 59 °F až 25 °C / 77 °F, vlhkost 40–50 %. Pokud je teplota/vlhkost vzduchu vyšší, musí být doba odvětrání kratší. Pokud je teplota/vlhkost nižší, reakce nemůže správně probíhat. Spotřeba v závislosti na velikosti a provedení ráfku cca 5–7 ml na ráfek Před použitím si přečtěte upozornění na nebezpečí na obalu nebo vnějším kartonu a přijměte vhodná ochranná opatření. Ceramic Rims Cr0.01 reaguje s vlhkostí vzduchu. To může způsobit, že se při otevření lahvičky na okraji vytvoří krystalky. Pokud se tyto krystalky dostanou na Application Pen, povrch, který má být potažen, bude poškrábán. Před nakapáním produktu na Application Pen je proto nutné krystaly setřít hadříkem. V případě dvojitého ošetření povrchu je třeba dodržet dobu schnutí cca 30 minut po prvním ošetření v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Povlak je odolný vůči povětrnostním vlivům nejdříve po uplynutí 24 hodin. První mytí vozidla by mělo být provedeno nejdříve po devíti dnech, protože teprve tehdy je konzervace zcela vytvrzená. Při nízkých venkovních teplotách (pod 15 °C) se doba vytvrzení prodlužuje. Přesto je třeba během prvních devíti dnů odstranit nečistoty co nejrychleji a šetrně. Po 24 hodinách se doporučuje aplikace spreje Spray Sealant S0.02 nebo vosku Hand Wax W0.01 k ochraně ještě ne zcela vytvrzeného keramického konzervačního prostředku. Je třeba se vyhnout čisticím prostředkům s hodnotami pH nižšími než 3 nebo vyššími než 12. Otevřenou láhev lze uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců. Před použitím zkontrolujte, zda v láhvi nedošlo ke krystalizaci. Pro co nejdelší zachování keramického povrchu se doporučuje ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte přípravek Green Star (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte pěnu Gentle Snow Foam. K odstranění minerálních nečistot se doporučuje hloubkové čištění pomocí přípravku Magic Wheel Cleaner nebo šamponu Reactivation Shampoo. Profesionální následná péče zachovává vlastnosti keramického konzervačního přípravku. Proto se po vyčištění ráfků doporučuje přípravek Hydro Foam Sealant S0.03 (ředění 1:50 – 1:200) jako mokrý konzervační prostředek příp. sprej Spray Sealant S0.02 nebo vosk Hand Wax W0.01 jako krycí prostředek. Přesný postup zpracování naleznete v informacích o produktu.

Výrobky vhodné pro Váš výběr.

Detail Wheel Brush

Detail Wheel Brush

Extrémně robustní a kyselinovzdorný štětec na ráfky pro rychlé čištění všech typů ráfků. Stabilní plastové štětiny umožňují důkladné…

Detail Wheel Brush
Reactivation Shampoo

Reactivation Shampoo

Šampon pro hloubkové čištění keramické konzervačnívrstvy

Silně pěnivý kyselý šampon pro reaktivaci keramických konzervačních vrstev. Hydrofilní nečistoty, jako například prach, vápno a soli, se…

Reactivation Shampoo
Magic Wheel Cleaner

Magic Wheel Cleaner

Čistič ráfků bez kyselin

Magic Wheel Cleaner je účinný, viskózní čistič ráfků bez kyselin s inovativním výkonem při jemném a důkladné čištění ráfků a lože ráfku.…

Magic Wheel Cleaner

Zajímat by Vás mohly i tyto výrobky.

Application Pen

Nový Application Pen

Sada sestávající ze dvou aplikačních per se semišovým potahem. Pro optimální manipulaci v citlivých oblastech použití. Vysoce kvalitní…

Application Pen
Polish and Sealing Towel

Polish and Sealing Towel

Bez řetízkového švu, nesporná jednička mezi utěrkami z mikrovlákna se dvěma různě strukturovanými stranami. Ultrazvukové řezání miliónkrát…

Polish and Sealing Towel
Coating Towel

Coating Towel

Ultrazvukem řezaná utěrka z mikrovlákna byla optimálně přizpůsobena našim konzervačním produktům, jako je keramický konzervační prostředek.…

Coating Towel