K hlavnímu obsahu

Ceramic Allround C0.02

Keramická ochrana laku se silnými hydrofobnímiúčinky

Ceramic Allround C0.02 je keramický povlak a používá se na mnoha površích k zajištění dlouhodobé ochrany. Velmi tenká ochranná vrstva se chemickou reakcí trvale spojí s povrchem. Tato chemická reakce se spouští vlhkostí vzduchu. Úplného vytvrzení je dosaženo po cca devíti dnech. Ceramic Allround C0.02 vytváří velmi hydrofobní povrch, který vykazuje velmi dobré chování při odpuzování kapalin. Díky vlastnostem Easy-to-Clean lze ošetřovaný povrch šetrně a snadno čistit optimálně ručně. Dosažený lesk zůstává zachován i po použití kyselých a alkalických čisticích prostředků. Tvrzený keramický konzervační prostředek tak chrání lak před vlivy okolního prostředí, jako je UV záření, posypová sůl, ptačí trus a nálet rzi a snižuje mechanická poškození a významně tak přispívá k udržení příp. zvýšení hodnoty vozidla. Životnost je 20-24 měsíců v závislosti na zatížení. S dvojitým ošetřením povrchu se životnost zvyšuje na 26-30 měsíců. Dodržujte prosím pokyny pro mytí a údržbu.

Na vyžádání obdržíte informace o tom, které nádoby s produktem jsou vhodné pro soukromé zákazníky. Tento produkt nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Ceramic Allround C0.02
Vnější povrchy, jako jsou laky, plasty a disky kol u osobních a užitkových vozidel, motocyklů, obytných vozů, karavanů, lodí atd.
1. Před leštěním a impregnací vozidlo důkladně očistěte nebo umyjte alkalickým roztokem (např. přípravkem Green Star zředěným v poměru 1:10, nepoužívejte impregnační šampony). Hrubé nečistoty, jako je míza ze stromů, rezavý film, dehet apod. předem ošetřete červenou (Reinigungsknete rot) nebo modrou (Reinigungsknete blau) čisticí pastou, přípravkem Teerwäsche A nebo podobným přípravkem. 2. Silně až středně zvětralé laky se v závislosti na jejich stavu strojově předupravují hrubým brusným leštidlem Heavy Cut nebo jemným brusným leštidlem Fine Cut. Přesné informace o použití naleznete v informacích o výrobku Heavy Cut a Fine Cut. 3. Ošetření mírně zvětralého laku a odstranění hologramu po leštění pomocí Heavy Cut nebo Fine Cut se provádí pomocí leštěnky Micro Cut s vysokým leskem strojově pomocí excentru s nucenou rotací (např. Makita PO5000C). Viz informace o produktu Micro Cut. 4. Zbytky leštidla zcela odstraňte pomocí leštidla a utěrky Polish and Sealing Towel. 5. Všechny povrchy otřete čistou utěrkou Polish and sealing towel napuštěnou odstraňovačem silikonu a vosku nebo sprejem Panel Preparation Spray s použitím malého tlaku a poté setřete druhou rukou další novou utěrkou Polish and sealing towel bezprostředně před osušením. Jedině tak zcela odstraníte povrchově aktivní látky, pomocné přípravky pro sušení, oleje obsažené v leštěnkách atd. a vyhnete se problémům s přilnavostí přípravku Ceramic Allround C0.02. Pozor: U citlivých univerzálních nebo jednovrstvých laků se musí přípravek Silicon- & Wachsentferner zředit v poměru 1:4 s vodou, nejlépe destilovanou, aby se zabránilo možnému matování. Poslední šmouhy doleštěte dalším čistou utěrkou Polish and sealing towel bez použití tlaku. 6. Lak by nyní měl mít při dobrém osvětlení povrch bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se laku již nesmíte dotýkat dlaněmi/prsty (riziko problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní perfektně připraven pro přípravek Ceramic Allround C0.02. 7. Pro aplikaci položte aplikační utěrku Application Towel na blok aplikátoru. Aplikační utěrku navlhčete přípravkem Ceramic Allround C0.02 a rychle ho rozetřete po laku, přičemž postupujte po jednotlivých konstrukčních prvcích. Alternativně lze také použít blok aplikátoru a aplikační utěrku. Po nanesení dvou křížových vrstev musí být viditelný tenký kompaktní tekutý film. Nechte produkt odvětrat a poté vyleštěte utěrkou Coating Towel. Doba odvětrání závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu*. Čím vyšší je teplota / vlhkost vzduchu, tím kratší je doba odvětrání. Nejprve odstraňte přebytek a poté krouživými pohyby bez tlaku vyleštěte čerstvou stranou hadříku. Zkontrolujte výsledek, zda při vhodném osvětlení nejsou vidět šmouhy. *Příklad aplikace v létě v Německu: 20 °C / 68 °F Vlhkost vzduchu 43 % Doba odvětrání 6 minut Spotřeba v závislosti na velikost vozidla cca 15-30 ml Důležité pokyny k aplikaci: Před použitím si přečtěte výstražná upozornění na obalu příp. vnějším kartonu a učiňte vhodná ochranná opatření. Ceramic Allround C0.02 reaguje s vlhkostí vzduchu. To může způsobit, že se při otevření lahvičky na okraji vytvoří krystalky. Pokud se tyto krystalky dostanou na aplikační utěrku, povrch, který má být ošetřen, bude poškrábán. Proto je nutné krystalky setřít hadříkem dříve, než výrobek nakapete na aplikační utěrku Application Towel. Pokud je po obou tazích do kříže patrný přebytečný materiál, musí být před odvětráním bez použití tlaku rozetřen utěrkou Coating Towel. U dvojitého ošetření povrchu je třeba dodržet dobu schnutí cca 45 minut po prvním ošetření v závislosti na teplotě a vlhkosti. Povlak je odolný vůči povětrnostním vlivům až po uplynutí nejméně 24 hodin. Vozidlo poprvé umývejte nejdříve po devíti dnech, protože teprve tehdy je impregnace zcela vytvrzená. Při nízkých venkovních teplotách (pod 15 °C/59 °F) se doba vytvrzení prodlužuje. Po 24 hodinách se doporučuje aplikace Spray Sealant S0.02 nebo Hand Wax W0.01 k ochraně ještě ne zcela vytvrzené keramické impregnace. Je třeba se vyhnout čisticím prostředkům s hodnotami pH nižšími než 3 nebo vyššími než 12. Otevřenou láhev lze uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců. Před použitím zkontrolujte, zda v láhvi nedošlo ke krystalizaci. Mytí vozidla: Pro zachování vysoce lesklého keramického povrchu po co nejdelší dobu se doporučuje ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte přípravek Green Star (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte pěnu Gentle Snow Foam. K odstranění minerálních nečistot se doporučuje hloubkové čištění šamponem Reactivation Shampoo. Následná péče: Profesionální následná péče zachovává keramický povlak a minimalizuje skvrny způsobené vodou. Proto se po umytí vozidla doporučuje použít Hydro Foam Sealant (ředění 1:50 až 1:150) jako mokrou impregnaci nebo Spray Sealant S0.02 jako krycí prostředek. Přesný postup zpracování naleznete v informacích o produktu.

Výrobky vhodné pro Váš výběr.

Application Towel

Application Towel

Application Towel je ideální utěrka pro rovnoměrné a efektivní nanášení povlaku Ceramic Allround. Složení: 80 % polyester + 20 % polyamidové…

Application Towel
Arbeitsleuchte Multimatch

Arbeitsleuchte Multimatch

Robustní pracovní LED svítilna na baterie, na veškeré práce v oblasti lakování, leštění, čištění a příprav. Z důvodu speciální LED s vysokou…

Arbeitsleuchte Multimatch