K hlavnímu obsahu

KocFloc Bio Clear

Koncentrované flokulační a srážecí činidlo na bázi dusičnanu hlinitého pro použití v úpravnách procesní vody a čističkách odpadních vod. Nejjemnější částice nečistot se spojí a vytvoří vločky, které se pomocí srážení (sedimentace v lapači splavenin) a/nebo filtrace odstraní ze znečištěné vody. Ve srovnání s jinými flokulačními činidly zde díky přípravku KocFloc Bio Clear nevznikají chloridy s korozními účinky, a složení přípravku je prospěšné pro aerobní mikroorganismy (zamezení zápachu). Nevhodné pro biologické čištění procesní vody.
KocFloc Bio Clear

Alkalische ReinigerVíce o systému produktů

Na vyžádání obdržíte informace o tom, které nádoby s produktem jsou vhodné pro soukromé zákazníky. Tento produkt nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

KocFloc Bio Clear

Obaly

  • 23 KGČ. produktu 243023
Čističky odpadních vod a konvenční úpravny procesní vody.
Neředěné přidejte pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálně za provozu do prvního lapače splavenin/sedimentační nádrže. Dávkování: denně 40–80 ml na m³ procesní vody nebo v mycích linkách 12–17 ml na osobní vozidlo. Optimální účinek v rozsahu pH (procesní voda) 7 až 8.